địa chỉ IP

IP tấn công mạng Việt Nam nhiều nhất xuất xứ từ Mỹ, Trung Quốc

14:21, 01/02/2016

Báo cáo của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) cho thấy, trong năm 2015, hệ thống thông tin của Việt Nam bị tấn công từ nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc…