dịch vụ Project Fi VPN

Google triển khai dịch vụ VPN cho thuê bao dùng… iPhone

Google triển khai dịch vụ VPN cho thuê bao dùng… iPhone

13:40, 28/06/2021

Dù hơi muộn một chút, nhưng cuối cùng dịch vụ VPN của Google FI cũng đã hỗ trợ các thuê bao đang sử dụng iOS.