Diễn đàn Giáo dục và Triển lãm học đường 4.0

EDU4.0 2022: Bàn chuyện làm sao “đi nhanh, đẩy mạnh”, tạo đột phá trong giáo dục

16:29, 25/11/2022

Không chỉ là diễn đàn mở về chuyển đổi số ngành Giáo dục, EDU 4.0 2022 còn đề cập đến việc thực thi những nhận thức đó trong thực tiễn, làm sao để “đi nhanh, đẩy mạnh”, tạo đột phá trong đổi mới hoạt động giáo dục và đào tạo tại Việt Nam.