digital transformation

Sắp có Khung hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME và sản xuất công nghiệp

13:43, 24/11/2021

Khái niệm chuyển đổi số (Digital Transformation) được xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2018, đến nay, đã trở thành một từ khóa phổ biến, một vấn đề nóng từ trong các chương trình nghị sự cấp cao đến những câu chuyện thường ngày của người dân.