định vị

Tin ứng dụng dẫn đường, một người tử vong

10:16, 29/08/2016

Tin tưởng vào ứng dụng dẫn đường, một người leo núi đã ngã xuống vực, tử vong sau đó.