Doanh số Galaxy S20

Doanh số Galaxy S20 "ảm đạm" bởi đại dịch Covid-19

Doanh số Galaxy S20 "ảm đạm" bởi đại dịch Covid-19

12:49, 21/04/2020

Một báo cáo mới đến từ Hàn Quốc cho biết chỉ riêng thị trường nước này, doanh số của dòng Galaxy S20 chỉ đạt khoảng 60% doanh số của dòng Galaxy S10 đạt được trong cùng thời gian năm ngoái.