Doanh thu công nghiệp ICT

Việt Nam đặt mục tiêu có 10 doanh nghiệp đạt 1 tỷ USD từ công nghệ số

Việt Nam đặt mục tiêu có 10 doanh nghiệp đạt 1 tỷ USD từ công nghệ số

16:36, 22/12/2021

Theo số liệu từ Bộ TT&TT, doanh thu ngành công nghiệp ICT năm 2021 ước đạt 136.153 triệu USD. Doanh thu của các doanh nghiệp Việt Nam cũng như tỷ lệ Việt Nam trong tổng doanh thu đã ghi nhận tăng trưởng.