đòi Bitcoins

Số việc làm liên quan đến Bitcoin có mức độ tăng trưởng mạnh nhất

Số việc làm liên quan đến Bitcoin có mức độ tăng trưởng mạnh nhất

13:57, 31/10/2017

Với mức tăng trưởng 82% trong quý III, các công việc liên quan đến tiền ảo đang tăng vọt, số liệu cho thấy. Báo cáo định kỳ của Công ty theo dõi các xu hướng hàng đầu của các công việc trực tuyến dựa vào danh sách trên nền tảng Freelancer.com.