đua trend Facebook

Virus máy tính gây thiệt hại 1 tỷ USD tại Việt Nam trong năm 2020

Virus máy tính gây thiệt hại 1 tỷ USD tại Việt Nam trong năm 2020

14:22, 19/01/2021

2020 tiếp tục là một năm chứng kiến nhiều cuộc tấn công nhắm vào không gian mạng của Việt Nam. Đại dịch COVID-19, trào lưu đua trend trên Facebook... là những "cơ hội" cho kẻ xấu.