dx day

Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2021 sẽ là dịp để “chia sẻ và kết nối”

Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2021 sẽ là dịp để “chia sẻ và kết nối”

17:10, 05/04/2021

Sự kiện Ngày chuyển đổi số Việt Nam năm nay dự kiến sẽ có sự tham gia của 3.000 đại biểu trong 10 phiên hội nghị.