Giá bán iPhone 14

Giá iPhone 14 tại Việt Nam nằm trong danh sách đắt nhất thế giới

Giá iPhone 14 tại Việt Nam nằm trong danh sách đắt nhất thế giới

16:07, 12/09/2022

Theo danh sách của Nukeni đưa ra, Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia có giá bán iPhone 14 đắt nhất thế giới.