Giải pháp

Sao Khuê 2021: VNPT Smart IR - Giải pháp công nghệ giúp nhà quản lý doanh nghiệp quản trị an toàn hệ thống

Sao Khuê 2021: VNPT Smart IR - Giải pháp công nghệ giúp nhà quản lý doanh nghiệp quản trị an toàn hệ thống

15:30, 21/06/2021

Tình trạng người dùng trong các tổ chức sử dụng phần mềm crack và không tuân thủ các chính sách bảo mật là rất phổ biến hiện nay. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro và hậu quả nghiêm trọng, trong đó có việc hệ thống bị tấn công mã độc. Đứng trước bài toán này, VNPT ISC (Trung tâm An toàn thông tin -