giải pháp SmartOCR

Ứng dụng AI, giải pháp nhận dạng chữ viết SmartOCR có độ chính xác trên 97%

16:06, 14/03/2022

Theo đại diện GMO-Z.com RUNSYSTEM, khi ứng dụng giải pháp SmartOCR, doanh nghiệp có thể tiết kiệm từ từ 50% đến 80% thời gian, quy trình và chi phí.