giải pháp VNPT ISC

Chủ động kiểm soát an toàn hệ thống với giải pháp đánh giá an toàn thông tin từ VNPT ISC

12:11, 22/06/2021

Trong những năm gần đây, các công ty an ninh mạng trong và ngoài nước liên tiếp đưa ra những cảnh báo về các cuộc tấn công mạng vào các cơ quan tổ chức quan trọng của Việt Nam. Nguy cơ an toàn bảo mật thông tin tại các doanh nghiệp trên thị trường đang ở mức báo động khi tình trạng bị hacker, virus,