giảm phí hoa hồng

Google giảm phí hoa hồng đối với các ứng dụng trên Google Play

Google giảm phí hoa hồng đối với các ứng dụng trên Google Play

11:33, 22/10/2021

Phó Chủ tịch quản lý sản phẩm của Google, ông Sameer Samat thông báo từ tháng 1/2022, mức phí hoa hồng đối với các sản phẩm ứng dụng trên Google Play giảm một nửa xuống còn 15%.