giảng dạy trực tuyến

Top 5 đột phá công nghệ sẽ thay đổi hoàn toàn cách dạy và học trong 10 năm tới

17:00, 26/10/2021

Metaverse, AR/VR, deep-neural network, Personalized Learning... được đánh giá sẽ thay đổi hoàn toàn cách dạy và học trực tuyến tại Việt Nam và thế giới.