Giới hạn thời gian

TikTok giới hạn thời gian sử dụng 60 phút cho người dùng dưới 18 tuổi

15:15, 02/03/2023

TikTok sẽ thực hiện tự động kiểm soát thời gian sử dụng đối với người dùng dưới 18 tuổi. Thay đổi này diễn ra khi công ty đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý.