Google Ads

Tin tặc lợi dụng Google Ads để đánh cắp 4 triệu USD tiền số

14:47, 04/05/2023

Theo CoinTelegraph, tin tặc đã đánh cắp khoản tiền số trị giá 4 triệu USD thông qua việc quảng cáo các trang web lừa đảo bằng Google Ads.