hạ tầng đô thị

CITYWORK.VN - góp phần kiến tạo đô thị thông minh, hiện đại

15:34, 29/05/2017

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý là xu thế tất yếu hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tại Việt Nam, CITYWORK.VN là phần mềm tiên phong đáp ứng nhu cầu quản lý đồng bộ, thống nhất cho lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị.