Hacker

Ý: Haker đánh cắp thông tin của gần 500.000 người

12:02, 19/11/2016

Chỉ sử dụng một mã xâm nhập SQL injection đơn giản, tin tặc Kapustkiy đã truy cập vào một cơ sở dữ liệu nơi chứa hồ sơ của ít nhất là 45.000 người dùng, bao gồm cả thông tin đăng nhập vào các dịch vụ đang được các chính quyền các thành phố của Ý xử lý.