Hacker

Pixel và Pixcel XL bị hack trong vòng 30 giây

Pixel và Pixcel XL bị hack trong vòng 30 giây

10:13, 16/11/2016

Trong cuộc trình diễn của hacker mũ trắng đầu tháng 11 này, hai chiếc điện thoại của Google đã được đưa ra thử nghiệm. Kết quả Pixel và Pixcel XL đã gục gã chỉ trong 30 giây.