Hacker Noon

WATA CORP - Doanh nghiệp phần mềm đưa trí tuệ Việt vươn ra thế giới

15:04, 28/09/2022

Việt Nam hiện đang chiếm vị trí thứ 7 trong top 10 quốc gia gia công phần mềm hàng đầu thế giới năm 2022 - dựa theo bảng xếp hạng từ Hacker Noon (một website uy tín trong giới công nghệ toàn cầu).