Hasbro

Mèo robot cho người cô đơn đang “gây bão” trên mạng

Mèo robot cho người cô đơn đang “gây bão” trên mạng

16:21, 01/12/2015

Chú mèo robot dành cho người cô đơn và người già vừa được bán ra đã lập tức gây nên một làn sóng trên mạng internet.