hệ điều hành Facebook

Facebook phát triển hệ điều hành riêng thay Android?

Facebook phát triển hệ điều hành riêng thay Android?

14:46, 21/12/2019

Facebook được cho là đang làm việc trên hệ điều hành mới và sẽ sớm thoát khỏi sự phụ thuộc vào Android.