hiến máu

Tổng kết Chung dòng máu Việt 2020: Samsung Việt Nam hiến tặng 15.000 đơn vị máu

14:19, 09/03/2021

Được phát động từ tháng 12/2020, Chương trình Chung dòng máu Việt năm 2020 của Samsung Việt Namkhép lại với 15.000 đơn vị máu được hiến tặng. Cùng đó, Công ty cũng đã có những hỗ trợ mới trong năm 2021 cho các đơn vị liên quan đến phong trào hiến máu.