HP LaserJet

Máy in HP dính lỗi tràn bộ đệm nghiêm trọng cần cập nhật firmware

Máy in HP dính lỗi tràn bộ đệm nghiêm trọng cần cập nhật firmware

16:35, 01/12/2021

HP vừa xác nhận một số lượng lớn các kiểu máy in của hãng dễ bị lỗi tràn bộ đệm mới với điểm CVSS là 9,3 và được cấp tên CVE-2021-39238.