HPT

HPT - Sản phẩm Hcapollo: Quản lý, giám sát an ninh thông tin tập trung

15:33, 23/06/2022

Kể từ khi được thương mại hoá, HCapollo bên cạnh được triển khai như một giải pháp SIEM độc lập còn đóng vai trò nền tảng cung cấp dịch vụ Giám sát ATTT của HPT với hơn 30 khách hàng với nhiều đặc thù kinh doanh khác nhau.