HPT SAALEM

Phần mềm HPT SAALEM giúp số hóa quy trình tín dụng

10:27, 16/06/2022

Phần mềm SAALEM – Giải pháp số hóa Quy trình nghiệp vụ tín dụng do công ty CPDV Công nghệ Tin học HPT phát triển, đạt giải Sao Khuê năm 2022, đã được triển khai toàn hàng cho một ngân hàng lớn từ tháng 6 năm 2020 đến nay.