Huawei FusionSolar

Huawei ra mắt dự án điện mặt trời áp mái hộ gia đình với bộ lưu trữ thông minh

Huawei ra mắt dự án điện mặt trời áp mái hộ gia đình với bộ lưu trữ thông minh

15:11, 05/05/2021

Đây là dự án điện mặt trời áp mái hộ gia đình đầu tiên sử dụng bộ lưu trữ điện năng thông minh ở Việt Nam, trên mái tòa nhà Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Quốc tế Mặt Trời Đỏ (Redsun-ITI Corporation) tại TP. Hồ Chí Minh.