Hy Lạp

Hacker lại tấn công 3 ngân hàng của Hy Lạp, tống tiền bằng Bitcoins

15:54, 01/12/2015

Các Hacker lại tấn công 3 ngân hàng của Hy Lạp và đưa ra yêu sách tống tiền những tổ chức này bằng Bitcoins nhằm đổi lấy sự “bình yên”.