IBA Stevie Awards 2021

FPT Play Box S giành cúp vàng tại IBA Stevie Awards 2021

FPT Play Box S giành cúp vàng tại IBA Stevie Awards 2021

14:06, 09/12/2021

Tại Lễ công bố Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế IBA - Stevie Awards 2021, thiết bị FPT Play Box S đã giành chiến thắng với giải Vàng trong Hạng mục Sản phẩm mới và Quản lý sản phẩm - Lĩnh vực Phương tiện truyền thông và Giải trí.