IBM Quantum Network

Hợp tác với IBM, LG muốn cải thiện năng lực tính toán lượng tử

Hợp tác với IBM, LG muốn cải thiện năng lực tính toán lượng tử

11:10, 11/01/2022

LG vừa thông báo đã tham gia vào IBM Quantum Network để giúp nâng cao năng lực của chính mình trong lĩnh vực điện toán lượng tử, sử dụng các công nghệ mới khi chúng được mở khóa.