IBM Safer Payments

Ngân hàng ngăn chặn hoạt động gian lận bằng công nghệ số

15:52, 18/05/2023

Nền tảng IBM Safer Payments sử dụng học máy và trí tuệ nhân tạo để phân tích hành vi, mô hình gian lận, cho phép ngân hàng ngăn chặn hoạt động gian lận trước khi xảy ra, đồng thời đảm bảo các giao dịch chính xác của khách hàng không bị dừng lại do lỗi.