Illustrator

Adobe đưa Photoshop và Illustrator lên web

Adobe đưa Photoshop và Illustrator lên web

21:30, 27/10/2021

Adobe vừa thông báo họ đã thực hiện “một bước tiến lớn cho sự hợp tác” bằng cách đưa các ứng dụng Photoshop và Illustrator của mình lên web.