Indie World Showcase

Indie World Showcase giới thiệu 20 trò chơi mới cho Switch

Indie World Showcase giới thiệu 20 trò chơi mới cho Switch

10:52, 13/05/2022

Sự kiện Indie World Showcase mới nhất của Nintendo sẽ mang đến cái nhìn về những trò chơi sắp có mặt trên Switch.