iOS 11

85% người sử dụng iPhone, iPad trên thế giới đang cài đặt iOS 11

11:24, 09/09/2018

Là phiên bản xảy ra nhiều lỗi nhất từ trước tới nay và mặc dù bị đánh giá thấp nhưng iOS 11 chiếm 85% người dùng.