Jeffery Liu

Hậu COVID-19: Phục hồi nền kinh tế Đông Nam Á bằng chuyển đổi số

Hậu COVID-19: Phục hồi nền kinh tế Đông Nam Á bằng chuyển đổi số

17:28, 23/06/2020

Mặc dù kéo theo vô vàn hệ lụy và thiệt hại khó thống kê hết, nhưng Covid-19 cũng mang đến một khía cạnh tích cực – đó là việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên toàn cầu. Câu chuyện đó đang diễn ra với nền kinh tế Đông Nam Á, nơi đang tích cực khống chế dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ phục hồi.