Jenkins

VSEC đưa ra cảnh báo lỗ hổng bảo mật nguy hiểm trên Jenkins

VSEC đưa ra cảnh báo lỗ hổng bảo mật nguy hiểm trên Jenkins

11:53, 24/08/2020

Công ty cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC) vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp về lỗ hổng bảo mật vô cùng nghiêm trọng trên ứng dụng Jenkins - có thể ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp Việt Nam.