Kaspersky

Tấn công chuỗi cung ứng ICT tăng nhanh và ngày càng nguy hiểm

Tấn công chuỗi cung ứng ICT tăng nhanh và ngày càng nguy hiểm

Thứ năm lúc 12:13

Các cuộc tấn công mạng nhắm vào chuỗi cung ứng ICT sẽ gia tăng nhanh chóng trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Cùng đó, tấn công vào chuỗi sản xuất công nghiệp sẽ tập trung hơn.