Kaspersky

Bảo mật doanh nghiệp: Đối mặt với những rủi ro từ bên trong

Bảo mật doanh nghiệp: Đối mặt với những rủi ro từ bên trong

16:10, 24/09/2021

Trong lĩnh vực an ninh mạng, những người không có chuyên môn về CNTT được coi là mắt xích yếu nhất của doanh nghiệp. Đây chính là nguy cơ tiềm ẩn bên trong mà các doanh nghiệp, tổ chức cần sớm có phương thức phòng vệ hiệu quả.