không khí

Cuộc chạy đua sản xuất nước từ không khí đang diễn ra như thế nào?

Cuộc chạy đua sản xuất nước từ không khí đang diễn ra như thế nào?

14:29, 07/05/2021

Nước không phải vô tận và số lượng nguồn nước uống được trên thế giới là hữu hạn. Các nhà khoa học đang không ngừng nghỉ tìm đến những phương thức để giải quyết "cơn khát" cho nhân loại?