King’s College

Kinba - robot “tiếp tân” tại Đại học King’s College

Kinba - robot “tiếp tân” tại Đại học King’s College

13:43, 04/04/2016

Vừa qua, một nhóm nghiên cứu tại đại học King\'s College, London đã phát triển thành công và đưa vào ứng dụng một robot có tên Kinba, "tiếp tân" với khả năng nhận diện khuôn mặt, giọng nói và có thể pha trò.