Kinh doanh sa sút

Yahoo họp kín tìm cách "vượt bão"

Yahoo họp kín tìm cách "vượt bão"

11:23, 07/12/2015

Ngày họp kín thứ ba và cũng là cuối cùng của Ban giám đốc Yahoo đã diễn ra hôm 4/12 chính là cơ hội cuối cùng để quyết định tương lai của ​hãng trong bối cảnh khó khăn.