lỗ hổng

Google vá lỗi nghiêm trọng trong trình duyệt Chrome

Thứ tư lúc 16:02

Lỗi bảo mật mới nhất trong trình duyệt Chrome của Google đã được phát hiện đang bị khai thác tích cực, người dùng cần cập nhật trình duyệt ngay.