lỗ hổng

Phát hiện 6 lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm Microsoft

14:01, 29/03/2024

Trong 6 lỗ hổng mới tồn tại ở sản phẩm Microsoft thì có tới 5 lỗ hổng sau khi khai thác thành công, hacker có thể tấn công thực thi mã từ xa.