Lỗ hổng PrintNightmare

Microsoft tung bản vá khẩn cấp lỗ hổng PrintNightmare

Microsoft tung bản vá khẩn cấp lỗ hổng PrintNightmare

12:46, 07/07/2021

Microsoft vừa phát hành bản vá khẩn cấp cho lỗ hổng nghiêm trọng PrintNightmare trong dịch vụ Windows Print Spooler, cho phép hacker chiếm quyền máy tính từ xa.