Lỗ hổng WinRAR

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật WinRAR

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật WinRAR

11:06, 22/10/2021

Các chuyên gia nghiên cứu bảo mật đã công bố chi tiết cách thức khai thác lỗ hổng bảo mật WinRAR và cảnh báo rằng lỗ hổng này có thể dễ dàng bị khai thác trên các phiên bản dùng thử của WinRAR.