Log4Shell

Lỗ hổng bảo mật cho phép tin tặc xâm nhập vào hàng triệu thiết bị

11:53, 13/12/2021

Log4Shell là một lỗ hổng vừa được tìm thấy trên nhiều hệ thống nhật ký ứng dụng, trong đó có cả iCloud, Steam và Minecraft. Theo nhiều chuyên gia, lỗ hổng bảo mật này nghiêm trọng tương đương WannaCry.