Logitech Pop Keys

Logitech ra bàn phím cơ Pop Keys, giá 2,49 triệu đồng

Logitech ra bàn phím cơ Pop Keys, giá 2,49 triệu đồng

11:03, 06/01/2022

Bàn phím cơ Pop Keys của Logitech được tích hợp thêm các phím biểu tượng cảm xúc có thể thay thế, với hai phiên bản màu sắc.