Lợi nhuận ngành di động

Apple chiếm 75% lợi nhuận toàn ngành thiết bị di động

Apple chiếm 75% lợi nhuận toàn ngành thiết bị di động

12:12, 18/10/2021

Theo thống kê của Counterpoint Research, Apple chiếm phần lớn lợi nhuận của thị trường thiết bị di động toàn cầu trong quý II.