LynkiD

Nền tảng tích điểm LynkiD đạt Giải thưởng Sao Khuê 2024 lĩnh vực Blockchain

14:29, 22/04/2024

Ngày 13/04/2024 vừa qua, nền tảng tích điểm đổi trải nghiệm LynkiD đã được gọi tên tại Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho hạng mục Hạ tầng - Công nghệ số lĩnh vực Blockchain, Web3.