mã độc

Phát hiện phần mềm độc hại mới tấn công thiết bị Windows

09:20, 14/08/2023

Dòng phần mềm độc hại mới (malware) có tên Statc Stealer đã được phát hiện đang lây nhiễm trên các thiết bị chạy Windows để đánh cắp thông tin cá nhân và thông tin thanh toán.