mã độc

Mã độc XcodeGhost ảnh hưởng tới 128 triệu người dùng iPhone

Mã độc XcodeGhost ảnh hưởng tới 128 triệu người dùng iPhone

11:00, 10/05/2021

Theo tài liệu được công bố tại vụ kiện giữa Epic Games và Apple, vụ tấn công mã độc diễn ra vào năm 2015 với khoảng 128 triệu thiết bị iPhone cũng như iPad đã bị lây nhiễm.