Mã độc Cloak and Dagger

Cloak and Dagger: Mã độc có thể tấn công được tất cả thiết bị Android

15:16, 26/05/2017

Các nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện ra một cuộc tấn công mới được gọi là Cloak and Dagger, hoạt động trên tất cả các phiên bản của Android, bao gồm cả bản mới nhất là 7.1.2.